حزب راست‌ افراطی «جبهه ملی فرانسه» به رهبری مارین لوپن، با رأی ۵۳ درصد از اعضایش، نام خود را به «تجمع ملی» تغییر داد. مارین لوپن روز جمعه در شهر لیون، با اعلام تغییر نام این حزب، گفت: «این به معنای پایان فصلی از جنبش ما و آغاز فصلی دیگر است.» ۸۰,۸۱ درصد از شرکت‌کنندگان به نام جدید حزب رأی مثبت داده‌اند. بدین ترتیب، از تاریخ اول ماه ژوئن ۲۰۱۸، این حزب به نام «تجمع ملی» خوانده خواهد شد. از اویل ماه مه، رهبران این حزب درصدد تغییر نام «جبهه ملی» بودند. این تغییرنام تمهیدی است که راست‌گرایان افراطی حزب جبهه ملی بتوانند گروههای مشابه محافظه‌کار فرانسوی را برای کارزارهای انتخاباتی آتی در خود ادغام کنند. مارین لوپن، نامزد این حزب، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در رده دوم قرار گرفت و به دور دوم راه یافت. در دور دوم اما علیرغم جذب بیش از ده میلیون رأی، از امائوئل مکرون شکست خورد. حزب جبهه ملی یک حزب مهاجرستیز و موافق خروج فرانسه از اتحادیه اروپاست.