۶ در برابر ۱: انتقاد از آمریکا در اجلاس وزیران گروه ۷

سیاست «اول آمریکا» و وضع تعرفه‌ بر واردات فلز متحدان واشنگتن را برآشفته. وزیر خارجه فرانسه هشدار داده که ایالات متحده تنها چند روز برای پرهیز از جنگ تجاری با متحدانش وقت دارد.