استانداری اصفهان: تجاوز گروهی به دختربچه افغان صحت ندارد

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان درباره ماجرای تجاوز به کودک پنج ساله افغان در خمینی شهر گفته است ادعای مطرح شده درباره تجاوز گروهی در این زمینه صحت ندارد.