ماتئو سالوینی، رهبر حزب راست‌گرای «لیگ» و وزیر کشور دولت جدید ایتالیا هشدار داد که اردوگاه‌های پناهجویی در جزیره سیسیل به زودی برچیده می‌شود. او که برای حمایت از نامزدهای حزب «لیگ» در انتخابات محلی به جیزره سیسیل سفر کرده بود، گفت: « اوقات خوش مهاجران غیرقانونی در ایتالیا به سر آمده. آماده بستن چمدان‌‌هایتان باشید.» جزیره سیسیل نخستین مقصد مهاجران آفریقایی‌ست که از لیبی با قایق تلاش می‌کنند خود را به اروپا برسانند. سالوینی نهادهای حقوق بشری را که تلاش می‌کنند با کشتی پناهجویان قایق شکسته در مدیترانه را نجات دهند، به همدستی با قاچاقچیان انسان متهم کرد.