علمای افغانستان که تروریسم را حرام اعلام کردند، خود هدف یک حمله انتحاری قرار گرفتند

علمای افغانستان در فتوای خود از طالبان خواستند به مذاکرات صلح با دولت تن بدهد. هنگام خروج از خیمه اما انفجاری رخ داد و عده‌ای مجروح و کشته شدند.