بر اساس سندی که از وزارت دفاع لهستان بر روی اینترنت منتشر شده دولت این کشور قصد دارد تا ۲ میلیارد دلار هزینه ایجاد یک پایگاه دائمی نظامی آمریکا را بپردازد. این پایگاه محل استقرار واحدهای تانک خواهد بود. وزارت دفاع لهستان ضمن تأیید سند منتشرشده دلیل این اقدام را تهدید روسیه عنوان کرده است. از سال ۲۰۱۷، نیروهای آمریکایی در چارچوب اقدام ناتو در لهستان مستقر شده‌اند.