چند تن از مهاجران افغانستانی در ایران گفته‌اند که بانک‌های خصوصی و دولتی برای آنها کارت بانکی صادر نمی‌کنند. یک پزشک افغانستانی در ایران گفته که بانک‌ها هر سال برای یک دوره خدمات‌دهی به افغانستانی‌ها را متوقف می‌کنند. به گفته او بانک‌ها در ایران برای صدور کارت و یا ارائه خدمات بانک آنلاین به افغانستانی‌هایی که با مجوز کار و یا کارت آمایش در ایران اقامت دارند هم مانع‌تراشی می‌کنند. یک دانشجوی افغانستانی هم گفته است که بعد از مراجعه به بانک مسئولان بانک از او خواسته‌اند که پاسپورت و کارت آمایش ارائه کند. به رغم ارائه این دو مدرک درخواستی اما باز هم بانک از صدور کارت الکترونیکی برای او خودداری کرده است. این دانشجوی افغانستانی گفته است که کارمند بانک به او گفته که بانک مرکزی صدور کارت الکترونیک و ارائه خدمات آنلاین بانکی برای افغانستانی‌ها در ایران را ممنوع کرده است. خبرگزاری آوای افغانستان اسفند سال گذشته مسدود شدن حساب بانکی افغانستانی‌ها در ایران را گزارش کرد. مقام‌های دولتی ایران وعده کرده بودند که به این مسئله رسیدگی و مشکل را برطرف کنند.