پژو – سیتروئن فعالیت خود در ایران را متوقف می‌کند

در آغاز کار این گروه در کاشان، در کمتر از یک ساعت، دو هزار سی ۳ در ایران فروش رفت. خروج آمریکا از برجام اما قواعد را تغییر داد.