نگرانی بانک سرمایه‌گذاری اروپا از تجارت با ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی هشدار داده که از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کنند. کمیسیون اروپا در صدد جلب همکاری این بانک اروپایی‌ست.