سفر مقامات دولت آمریکا به سراسر جهان برای جلوگیری از تجارت کشورها با ایران

رویترز گزارش داده که تیم‌هایی از سه وزارتخانه دولت آمریکا تلاش‌های وسیعی را برای حصر اقتصادی ایران و عقیم گذاشتن تلاش اروپا برای حفظ برجام آغاز کرده‌اند.