خروج پژو از ایران: موج جدید بیکاری خودروسازان در راه است

رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی با تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی با خروج آمریکا از برجام دیگر امکان‌پذیر نیست. مشاغل موجود صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی ایران هم ممکن است از دست برود.