فقر مهمان سفره کم‌درآمدها: گرانی مصرف لبنیات را کاهش داد

شیب رشد قیمت‌ها در ایران تند شده، برخی اقلام ضروری از سفره خانوارها حذف می‌شود. یک مسئول در وزارت بهداشت می‌گوید: کم‌درآمدها توان خرید لبنیات ندارند.