روحانی پیش از سفر به چین: دنیا در برابر خروج آمریکا از برجام سکوت نکند

رئیس جمهور اسلامی برای گسترش روابط ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان جایگزین غرب به چین رفت. روحانی در مهرآباد گفت خروج آمریکا از برجام خطری‌ست برای جهان.