اجلاس شانگهای: حمایت پاکستان از برجام و توسعه بندر چابهار

همزمان با نشست کشورهای گروه ۷، سران شماری از کشورهای آسیایی در اجلاس شانگهای حضور پیدا کردند: مأمنی برای ایران تا از کمند تحریم‌های تازه آمریکا بگریزد.