روز جنجالی مجلس: تصویب لایحه مبارزه مالی با تروریسم به تعویق افتاد

۱۳۸ نماینده موافقت کردند که تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها -یعنی دو ماه دیگر- لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مسکوت گذاشته شود.