علی جنتی، مشاور رئیس جمهور اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد احتمال استعفای حسن روحانی از ریاست جمهوری اسلامی را رد کرده اما گفت است مخالفان او در مجلس شورای اسلامی بخواهند رأی به عدم کفایت روحانی دهند. جنتی گفته است: «نه روحانی به خاطر فشارهایی که وارد می‌شود اهل استعفا دادن است و نه شرایط به گونه‌ای است که مجلس بخواهد رای به عدم کفایت ایشان بدهد.»