اولین جلسه دادرسی شکایت شش وکیل دادگستری از شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صادرکننده دستور انسداد تلگرام، به‌ دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت»، صبح روز یکشنبه برگزار شد. در جلسه دادرسی تمام شاکیان و همچنین یک شهروند اصفهانی که در پی فیلترینگ تلگرام شغل خود را از دست داده بود حضور داشتند. جواد پارسا، یکی از وکلای شاکی به روزنامه شرق گفته است که این جلسه حدود چهار ساعت طول کشید و تمام شاکیان توضیحات خود را مطرح کردند. تعدادی از شاکیان، لایحه‌هایی را به بازپرس تحویل دادند و دیگران یک هفته برای تحویل لایحه، درخواست وقت - استمهال- کردند. بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه که در این پرونده مورد شکایت واقع شده، در جلسه دادسرای رسیدگی حضور نداشت. به‌گفته پارسا تا این‌جای کار جلسه خوب بوده. او گفت: «شاید جلسه دیگری وجود داشته باشد، شاید هم نه. دو حالت وجود داد؛ یا منع تعقیب صادر می‌شود یا جلب به رسیدگی. اگر منع تعقیب صادر شود، هرکدام از شاکیان حق دارند درخواست تجدیدنظر دهند و ما حتماً این کار را می‌کنیم، اما اگر بازپرس حکم جلب صادر کند، سرپرست دادسرا که نماینده دادستان است باید آن را تأیید کند. اگر بین بازپرس و سرپرست اختلاف به‌‌وجود بیاید، دادگاه عمومی جزائی رفع اختلاف را انجام می‌دهد».