هیئت دولت جمهوری اسلامی به‌تازگی «ساماندهی کولبران و بازارچه‌های مرزی» را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه برای خانواده‌های ساکن در فاصله ۲۰ کیلومتری نقطه صفر مرزی استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجانغربی و ۵۰ کیلومتری در سیستان و بلوچستان ۷۰۰ هزار تومان ۷۰۰ هزار تخفیف سود بازرگانی در نظر گرفته می‌شود. سقف این تخفیف برای یک خانواده چهار نفره که با مجوز رسمی دولت کولبری می‌کنند، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است. با این حال کولبران مناطق مرزی بیمه نخواهند شد. شهریار حیدری مدیرکل امور مرزی وزارت کشور ایران گفته است: «کولبری فعالیتی موقت است و یک فعالیت پایدار محسوب نمی‌شود و در حقیقت یک شغل ناپایدار است و امتیازات درنظرگرفته‌شده نیز برای مردم مرزنشین موقت است، بنابراین بحث بیمه برای آنها منتفی است». حیدری همچنین شلیک ماموران مرزبانی به کولبران را هم از اساس «غیرواقعی» دانسته و گفته: «هیچ کولبری در مرزهای رسمی کشته نشده است». او اما تائید کرده که نیروهای مرزبانی در معابر مرزی که «غیررسمی» خوانده، به کولبران شلیک می‌کنند و گفته است: «بی‌تردید کشته‌ و زخمی‌ها در معابر غیررسمی اتفاق می‌افتد».