نماینده ایران در اوپک، ترامپ را مسئول نوسان قیمت نفت دانست

با نزدیک شدن اجلاس اوپک، ترامپ به افزایش قیمت نفت اعتراض کرده. نماینده ایران در اوپک می‌گوید آمریکا که دو عضو اوپک را تحریم کرده نمی‌تواند این سازمان را به نوسان قیمت نفت متهم کند.