مجمع عمومی سازمان ملل خشونت اسرائیل علیه معترضان فلسطینی‌ را محکوم کرد

قطعنامه سازمان ملل از نظر حقوقی الزام‌آور نیست اما از نظر سیاسی اهمیت داردو آنتونیو گوترش ۶۰ روز فرصت دارد راهی برای حفاظت از ساکنان غزه در برابر خشونت‌ها بیابد.