فعالان حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی بازداشت نسرین ستوده را محکوم کردند

فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر بازداشت نسرین ستوده را آخرین نمونه از تلاش‌های مخرب مقامات ایران برای متوقف کردن او از وکالت و همچنین به‌منظور مجازات فعالیت‌های حقوق بشری او دانسته‌اند.