خلاف مقررات آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها، زنان درویش در بندهای عمومی زندان قرچک نگهداری می‌شوند. سایت مجذوبان نور خبر داده که مسئولان زندان برای تهدید زنان درویش به سکوت، زندانیان جرائم عمومی را علیه آنان تحریک کرده و زمینه‌های تنش و درگیری را بین آنان ایجاد کرده‌اند. همچنین با ورود گارد ویژه به زندان، زنان درویش را با باتوم و شوکر مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و هر کدام از این زنان را به صورت انفرادی به بندهای مختلف زندان برده اند. خانواده این زنان زندانی هم اکنون مقابل زندان حضور دارند و اجازه تماس یا ملاقات با زندانیان به آنها داده نمی شود. حال تعدادی از این زنان وخیم گزارش شده است.