نظامیان ترکیه و آمریکا بر سر آینده شهر منبج سوریه توافق کردند

منابع آگاه می‌گویند بر اساس توافق صورت‌گرفته «یگان‌های مدافع خلق» تا ۳۰ روز پس از این توافق باید منبج را ترک کنند و سپس در روندی انتقالی کنترل شهر به نیروهای محلی واگذار شود.