درویشان زندانی در تیپ ۳ زندان بزرگ تهران در اعتراض به حمله‌ گارد زندان قرچک به زنان درویش محبوس در این زندان، دست به تحصن زده‌اند. به گزارش سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، همسران و اعضای خانواده‌‌ این زنان زندانی اغلب در زندان بزرگ تهران در حبس هستند و مأموران با قطع تلفن‌های زندان مانع از اطلاع ‌یافتن زندانیان مرد از وضعیت زنان فامیل خود شده‌اند. زنان درویش زندانی در زندان قرچک ورامین روز چهارشنبه ۲۳ خرداد از سوی مأموران گارد زندان با باتوم و شوکر هدف حمله قرار گرفتند. گزارش شده است که حال جسمی این افراد وخیم است.