بی‌آبی ۷۰ درصد جمعیت ایران را تهدید می‌کند

کم‌آبی در ایران روز به روز بحرانی‌تر می‌شود. یک مقام مسئول برنامه‌های توسعه را عامل ایجاد کم‌آبی دانسته و گفته: شاخص‌های محیط‌زیست در ایران ننگین است.