احمد قاسمی که خبرگزاری کار جمهوری اسلامی ایران، ایلنا، از او به عنوان «بانی و نظریه‌پرداز مشاغل پایدار ایران» نام برده، گفته است: رتبه ایران در ایجاد شغل ۱۳۸ از بین ۱۴۰ کشور است. به گفته او میانگین ایجاد شغل در جهان یک تا ۲ ساعت و در ایران حدود یک‌سال است. قاسمی نرخ بیکاری رسمی در ایران را مبتنی بر شاخص‌هایی دانسته که دولت درست کرده و گفته است: بدون توجه به ساعت کار کسانی که کمتر از ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، فقیر هستند. وزارت کار جمهوری اسلامی همه افرادی که در طول هفته آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده باشند را بدون توجه به میزان درآمد، شاغل می‌داند. او در پایان هم گفته: سیاست‌های دولتی برای ایجاد شغل طی ۳۹ سال گذشته غلط بوده و همین روند در برنامه موسوم به «اشتغال فراگیر» به چشم می‌خورد.