ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مسلمانی و تشیع شاه و استبدادش (۱)

<p>اکبر گنجی &minus; شاه هرچه که بود، اسلام ستیز نبود. او خود را فردی به شدت متدین قلمداد می&zwnj;کرد. اما تدین به معنایی که خود می&zwnj;فهمید و قبول داشت. او یک &quot;سلطان خودکامه&zwnj;ی سکولار&quot; بود، یعنی مطابق میل خودسرانه&zwnj;اش حکومت می&zwnj;کرد. رضاشاه و محمد رضاشاه پهلوی، سلاطین مسلمان سکولار دیکتاتور بودند، آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای، سلاطین مسلمان مدعی حکومت دینی بودند. &quot;سلطانیسم&quot; هر چهار تن، نشان دهنده&zwnj;ی این بود و هست که استبداد ۹۳ سال اخیر ایران، ریشه&zwnj;های بس عمیقی داشته که به راحتی نمی&zwnj;تواند به یک عامل فروکاسته شود.</p> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <!--break--> <div dir="RTL"><b>طرح مسئله</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">افراد و گروه&zwnj;های زیادی به دنبال اسلام ستیز قلمداد کردن رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی بوده و هستند. تبلیغ این مدعا در دوران قبل از انقلاب توسط روحانیت ضد شاه قابل فهم (نه قابل توجیه) است، اما تبلیغ این مدعا توسط برخی افراد و گروه&zwnj;ها در شرایط کنونی نه قابل فهم است و نه قابل توجیه.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">البته اگر قصد این باشد که اسلام و تشیع به عنوان <b>علت العلل مسائل و مشکلات</b> ایران قلمداد شود، یا همه&zwnj;ی مسائل و مشکلات به اسلام و تشیع فروکاسته شوند، این رویکرد تبلیغاتی قابل فهم می&zwnj;شود. اما شاه واقعاً چنان نبود. مهم&zwnj;تر از این، چهره&zwnj;ای که شاه - خصوصاً در آخرین کتابش قبل از مرگ، &quot; <b><i>پاسخ به تاریخ&quot;</i></b> - از خود به تصویر می&zwnj;کشد، نه تنها چهره&zwnj;ی یک پاسدار اسلام و تشیع است، بلکه مدعی ارتباط ویژه&zwnj;ای با ائمه شیعیان می&zwnj;شود که حتی مرجع تقلید مسلم و مدرس عرفان - آیت الله خمینی - هیچ&zwnj;گاه چنان مدعیاتی مطرح نساخته بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مقاله نه تنها مدعای اسلام ستیزی شاه را رد می&zwnj;کند، بلکه شاه را اسلام گرا به شمار می&zwnj;آورد. البته اسلام و تشیع شاه، اسلام بنیادگرایانه یا ایدئولوژیک نبود. در <b>بخش اول</b> نوشتار ناظر به اسلام و تشیع شاه، به روایت شاه است. پرسش یا مسئله این است: شاه چه تصویری از اسلام و تشیع و مسلمانی خود و پدرش ارائه می&zwnj;کرد؟ او چه روایتی از اسلام&zwnj;های رقیب می&zwnj;ساخت؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>بخش دوم</b> ناظر به رفتار شاه - به اقتفای او فرح - در این زمینه و پیامدهای آن است. آن چه آنان کردند، آماده ساختن زمینه&zwnj;ها و بسترهای انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>یکم - حافظ تشیع و مجری تعالیم عالیه&zwnj;ی اسلام</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شاه به آغاز سلطنت خود بازگشته و از سوگندی که یاد کرده و عمل به این سوگند در تمام مدت پادشاهی اش سخن گفته است. می&zwnj;گوید:</div> <div dir="RTL">&quot;هنگامی که پس از استعفای پدرم به سلطنت رسیدم، من نسبت به حفظ و صیانت قانون اساسی و مذهب شیعه&zwnj;ی اثنی عشری سوگند یاد کردم و از آن پس همواره در ایفای تعهد خود کوشیدم و انحرافی از اجرای تعالیم عالیه&zwnj;ی اسلام مبنی بر عدالت و صداقت و رأفت نداشتم و همیشه خداوند متعال را حافظ و راهنمای خود دانستم&quot;[۱].</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حفاظت و صیانت از تشیع و اجرای تعالیم عالیه&zwnj;ی اسلام، در تمام مدت تحت حفاظت و راهنمایی خداوند متعال قرار داشت. شاه می&zwnj;افزاید:</div> <div dir="RTL">&quot;آیا لازم است یادآور شوم که طبق قانون اساسی ایران، پادشاه حافظ و نگاهبان مذهب شیعه&zwnj;ی اثنی عشری است و من همواره در این زمینه کوشا و به سوگند خود سخت پایبند بوده ام...من هرگز از انجام تعهد و سوگند خود در حفظ و صیانت مذهب شیعه&zwnj;ی اثنی عشری و دفاع از آن در مقابل حملت مادی گرایان، باز ننشستم&quot;[۲].</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>دوم - پدر معتقد به اسلام</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شاه از پدر خود - رضاشاه - نیز چهره&zwnj;ای &quot;عمیقاً خداشناس&quot; و &quot;معتقد به اصول دیانت&quot; اسلام به تصویر می&zwnj;کشد. مدعی است در زمان رضا شاه، هیچ لطمه&zwnj;ای در ساختار سیاسی به &quot;مقام والای جامعه&zwnj;ی روحانیت&quot; وارد نیامد. می&zwnj;گوید:</div> <div dir="RTL">&quot;پدرم با روحانیون قشری و مرتجع مخالف بود، نه با روحانیت. وی <b>عمیقاً خداشناس</b> و <b>معتقد به اصول دیانت</b> بود، <b>چنان که من هستم</b>. در زمان او به اعتبار و نفوذ معنوی و اخلاقی جامعه&zwnj;ی روحانیت و مقام والای آن در نظام مملکتی لطمه&zwnj;ای وارد نیامد...رضاشاه با روشن بینی و اعتقادات مذهبی که داشت می&zwnj;دانست که نقش یک رهبر تنها سازندگی مادی نیست و جامعه بدون ایمان و اخلاق پایدار نمی&zwnj;ماند&quot;[۳].</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>سوم - ارادت رضاشاه به امام رضا</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شاه می&zwnj;گوید که پدرش &quot;احترام و اعتقاد خاص&quot;&zwnj;ی به امام رضا داشت. به همین دلیل:</div> <div dir="RTL">&quot;رضاشاه، اسم کوچک همه&zwnj;ی پسران خود را با ترکیبی از نام رضا، امام هشتم شیعیان که مورد احترام و اعتقاد خاص وی بود، انتخاب کرد. او غالباً به زیارت مرقد این <b>امام جلیل</b> می&zwnj;رفت و در مرمت و تزیین بارگاهش کوشش&zwnj;های بسیار کرد و آن را از حال ویرانی نجات داد&quot;[۴].</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>چهارم - دفاع رضاشاه از اسلام در برابر مادی گری</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">محمد رضا به نوعی دفاع پدرش از اسلام را به مبارزه&zwnj;ی با مادی گرایی نیز ارتباط می&zwnj;دهد. می&zwnj;گوید:</div> <div dir="RTL">&quot;پدرم نیز عقیده داشت که باید از مذهب در مقابل هجوم مادی گرایی و افکار کسانی که می&zwnj;خواهند &quot;مساجد را با خاک یکسان کنند&quot; دفاع کنند. اما نه به قیمت بازگشت به قرون گذشته و قبول ادعای&zwnj;های ارتجاعی معدودی از روحانیون که با ترقی و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی به هر صورت مخالف بودند&quot;[۵].</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>پنجم - رضاشاه سرمشق مذهبی بودن</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">محمد رضا شاه مدعی است که پدرش سرمشق او در باورهای دینی و عبادات بوده است. می&zwnj;گوید:</div> <div dir="RTL">&quot;به پیروی از سرمشق و نمونه&zwnj;ی پدرم بود که من از نوجوانی به اهمیت و تأثیر اعتقادات مذهبی و راز و نیاز با خداوند، البته تنها به صورت جملات تکراری و اجباری ، پی بردم&quot;[۶].</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">رضاشاه میان تجدد و اسلام تعارضی نمی&zwnj;دید. به عنوان نمونه در زمستان ۱۳۱۵، در مراسم عید غدیر در کاخ گلستان، خطاب به زمامداران کشور گفت:</div> <div dir="RTL">&quot;خیلی&zwnj;ها در اشتباه هستند و تصور می&zwnj;کنند معنی تجدد و اخذ تمدن امروزی دنیا این است که اصول دیانت و شرایع را رعایت ننمایند و یا کسب تجدد و تمدن مغایرتی با دین و مذهب دارد و حال آن که اگر <b>مقنن بزرگ اسلام</b> در حال حاضر در مقابل این ترقیات عالم وجود داشت <b>موافق بودن اصول شرایع حقه&zwnj;ی خود را با وضعیت و تشکیلات تمدن امروز نشان می&zwnj;داد</b>؛ متأسفانه آن افکار روشن و بزرگ به مرور زمان وسیله&zwnj;ی سوء استفاده&zwnj;ی اشخاص قرار گرفت و بالنتیجه کشور را به قهقرا کشانیدند و در سیزده قرن که هر قرن می&zwnj;بایستی کشور تکان بزرگی برای ترقی و تکامل به خود بدهد ساکت و عقب ماند و ما اکنون در برابر نواقص گذشته قرار گرفته و باید این خمود گذشته را جبران نماییم&quot;[۷].</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>ششم - معجزات و رویاهای شاه</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مدعای شاه محدود به مسلمانی و دفاع از تشیع نیست، او خود را مورد توجه ویژه&zwnj;ی ائمه&zwnj;ی شیعیان قلمداد می&zwnj;کند. این عنایت ویژه، از دوران کودکی نصیب او شده است. به موارد زیر بنگرید:</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>۱</b><b> - </b><b>۶</b><b> - دیدار با امام علی و نجات یافتن توسط او</b> : &quot;اندکی بعد از تاج گذاری پدرم، من مبتلا به حصبه شدم و در اوج بیماری بود که شبی علی بن ابی طالب را به خواب دیدم، با وجود خردسالی می&zwnj;دانستم که علی، در دست راست خود شمشیر دو دم معروفش ذوالفقار را داشت و در دست چپش جامی محتوی یک مایع که به من داد تا بنوشم و من چنین کردم. فردای آن شب تب من فرو نشست و حالم رو به بهبود رفت&quot;[۸].</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>۲</b><b> - </b><b>۶</b><b> - نجات از مرگ توسط حضرت عباس </b>: &quot;اندکی بعد، در تابستان هنگامی که به زیارت مرقد امامزاده داود می&zwnj;رفتیم، از اسب به زیر افتادم و بیهوش شدم. همراهان تصور کردند مرده ام. ولی حتی خراشی برنداشتم. در حال سقوط از اسب بود که شمایل حضرت عباس بن علی را مشاهده کردم که دستم را گرفته حفاظتم می&zwnj;کند&quot;[۹].</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>۳</b><b> - </b><b>۶</b><b> - دیدار با امام زمان </b>: &quot;به این دو واقعه، اتفاق دیگری را باید افزود. چندی بعد در کاخ تابستانی تصویر امام دوازدهم، امام غایب را دیدم. این قبیل رویاها و اندیشه&zwnj;های اسرارآمیز، طبیعتاً برای کسانی که از اعتقادات مذهبی عمیقی برخوردار نباشند، قابل تصور و فهم نیست&quot;[۱۰].</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شاه پس از ذکر این موارد، تأکید می&zwnj;کند که این نوع امور رازآلود و اسرارآمیز، برای آنان که فاقد اعتقادات عمیق مذهبی هستند، قابل تصور و فهم نیست. بدین ترتیب، راه هرگونه انکاری پیشاپیش بسته خواهد شد. تکلیف بی دینان و ملحدان بدون بحث روشن است، برای این که آنان اساساً به این گونه امور باور ندارند. اما آدم&zwnj;های مذهبی منکر، به دلیل عمیق نبودن اعتقاداتشان، نه فهمی از این امور دارند و نه می&zwnj;توانند چینین تجربه&zwnj;هایی داشته باشند.</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>۴</b><b> - </b><b>۶</b><b> - نجات از سانحه&zwnj;ی هوایی </b>: &quot;اقلاً در چهار مورد تفضلات خاص الهی شامل حال من شد و <b>ایمان عمیق مذهبی مرا</b> یاری داد. نجات خود از یک سانحه&zwnj;ی هوایی به هنگام پرواز در حول و حوش اصفهان و بازدید از فعالیتهای احداث تونل کوهرنگ که هواپیمایم در یک ناحیه&zwnj;ی خطرناک دامنه&zwnj;ی کوهستان سقوط کرد اما آسیبی به من نرسید و نیز زنده ماندنم را...فقط مرهون رحمت خداوندی می&zwnj;دانم و بس&quot;[۱۱].</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>۵</b><b> - </b><b>۵</b><b> - نجات معجزه آسا از ترور:</b> در بعدازظهر ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، در مراسم جشن سال روز دانشگاه تهران، ناصر فخرآرایی، &quot;چند گلوله به سوی من شلیک کرد که چهارتای آن به من اصابت کرد و خراش&zwnj;هایی در ناحیه&zwnj;ی گردن و صورت وارد آورد...شکست معجزه آسای این سوء قصد و نجات من، مرا در <b>ایمان به این که از تفضلات و عنایات خاص خداوندی برخوردار هستم</b>، استوارتر کرد&quot;[۱۲].</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>هفتم - انقلاب سفید براساس تعالیم اسلامی </b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شاه نه تنها خود را حافظ دائمی اعتبار و حیثیت اسلام معرفی می&zwnj;کند، بلکه مدعی است که انقلاب سفید براساس تعالیم اسلامی مبنتی بوده است. می&zwnj;گوید:</div> <div dir="RTL">&quot;علاوه&zwnj;ی بر اعتقاد شخصی، در مقام رئیس مملکت من همواره به ضرورت حفظ و صیانت و حیثیت و اعتبار آن کوشا بوده ام. تمدنی که بر پایه&zwnj;ی خدانشناسی و عدم رعایت اصول اخلاقی و معنوی استوار باشد، فاقد اصالت و رسالت است. <b>انقلاب سفید ما نیز کاملاً براساس تعالیم اسلامی مبتنی بود</b> که مورد احترام هر خانواده&zwnj;ی ایرانی است&quot;[۱۳].</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شاه در ۲۴ مرداد ۱۳۵۰ فرمان تأسیس &quot;<b>سپاه دین</b>&quot; را صادر کرد. شاید این حرکت یکی از شواهد او در تأیید مدعایش باشد که &quot;انقلاب سفید براساس تعالیم اسلامی مبتنی بود&quot;. شاه در فرمان خود نوشت:</div> <div dir="RTL">&quot;نظر به این که بزرگداشت <b>شعائر دین مقدس اسلام</b> و <b>ترویج احکام دین</b> و <b>حفظ معنویت جامعه</b> پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه&zwnj;ی ایرانی باید در زمینه&zwnj;های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می&zwnj;داریم <b>سپاه دین</b> از مشمولان خدمت وظیفه&zwnj;ی عمومی که در رشته&zwnj;های دینی و علوم و معارف اسلامی تحصیل کرده&zwnj;اند تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئوولیت اجرای این فرمان و اداره&zwnj;ی سپاه دین به عهده&zwnj;ی سازمان اوقاف خواهد بود&quot;.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">آیت الله خمینی در ۲۱ آبان ۱۳۵۰ این عمل شاه را هم طی بیانیه&zwnj;ای ، توطئه&zwnj;ای استعماری قلمداد کرد و نوشت:</div> <div dir="RTL">&quot;نغمه&zwnj;ی &quot;سپاه دین&quot; در شرایطی ساز می&zwnj;شود که دستگاه جبار هر روز ضربه&zwnj;های پیگیری به پیکره&zwnj;ی اسلام وارد می&zwnj;کند، و دست جنایتکار اسرائیل را در تمام شئون اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران بازگذاشته است . بسیاری از علمای اعلام، خطبای عظام، محصلین علوم اسلامی و ملت شریف ایران در زندان، تبعید و تحت شکنجه به سر می&zwnj;برند، و جوانان غیور وطنخواه، اعدام و تیرباران می&zwnj;شوند و یا مقدمات محاکمه و اعدام آنها فراهم می&zwnj;شود...اینجانب به ملت محترم ایران اعلام خطر می&zwnj;کنم که اگر خدای نخواسته، ایادی اجانب و دشمنان اسلام در این مقصد شوم و کمرشکن توفیق پیدا کنند، اولا علمای اعلام و وعاظ و مروجین اسلام را کنار زده، و ثانیا اسلام و احکام آسمانی آن را محو و نابود می&zwnj;نمایند. خطر این سپاه نامیمون که باید در خدمت استعمار، جمیع حقایق اسلام را به نفع آنها توجیه و تاویل کند، بزرگترین خطری است که مسلمین و در راس آنها علمای اعلام با آن مواجه شده&zwnj;اند. آنها در تجربه&zwnj;های طولانی خود فهمیدند که علمای معظم اسلام و وعاظ محترم با مجاهدات پیگیر خود ملتها را به نفع اسلام و قرآن سوق داده هیچ گاه با تهدید و تطمیع به نفع دستگاه جبار و اجانب چپاولگر قدمی برنداشته اند، و با کمال قدرت پستهای خود را حفظ کرده و مساجد و مجامع را در خدمت قرآن کریم و اسلام عزیز در دست دارند، و اگر چند نفر معمم بی حیثیت و از خدا بی خبر به نفع دستگاه جبار قدمی بردار، مطرود جامعه&zwnj;ی علمیه و جوامع اسلامی است . لهذا این نقشه&zwnj;ی خطرناک را کشیده&zwnj;اند تا به خیال باطل خود دست علمای اعلام و مبلغین را کوتاه کرده و اسلام را به وسیله&zwnj;ی عمال خود بازیچه قرار دهند و اساس دیانت را برچینند تا به مقصد خود که قبضه کردن تمام ذخایر کشور است برسند، و ملت مسلم را عقب مانده و استعمارزده نگه دارند...اینک بر مسلمین غیور و خصوص نسل جوان روشنفکر است که با کمال جدیت از این نغمه ناموزون خانمانسوز اظهار تنفر کنند، و مساجد و محافل دینی را هرچه بیشتر گرم کنند، و علاقه&zwnj;ی خود را به اسلام و علمای اعلام و وعاظ و خطبای محترم بیش از پیش ابراز نمایند، و با این اظهار علاقه مشتی محکم به دهان عمال استعمار بکوبند...برکافه&zwnj;ی علمای اعلام وعاظ محترم است که اگر گلایه&zwnj;هایی از هم دارند، نادیده گرفته و خود را مجهز نموده صفوف خود را فشرده تر کرده و د صف واحد در این امر حیاتی چاره جویی کنند. و بر آنان و سایر دانشمندان و علاقه مندان به اسلام و استقلال کشور است که ملت مسلمان، خصوصا ساکنین قرا و قصبات را از این فکر شیطانی که با نام فریبنده&zwnj;ی &quot;سپاه دین&quot; می&zwnj;خواهند دین و استقلال کشور را پایمال کنند، آگاه سازند و با هر وسیله ممکن مفاسد این نغمه شوم را به مردم برسانند&quot;[۱۴].</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>هشتم - به عظمت رساندن مرقد امام رضا</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">عظمت یافتن حرم امام رضا و جهانی شدن آن در دوران محمد رضا شاه صورت گرفته است. شاه می&zwnj;گوید:</div> <div dir="RTL">&quot;در زمان سلطنت من، آستان قدس رضوی و مرقد حضرت رضا به اوج عظمت و اعتلا رسید و در شمار مهمترین بنیادهای مذهبی جهان اسلام قرار گرفت. نوسازی آستان قدس رضوی مرهون نذور و وجوهی بود که شیعیان، از جمله خود من، به این بنیاد تقدیم می&zwnj;داشتند&quot;[۱۵].</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>نهم - مخالف صریح اصول مقدس اسلام</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">یکی از وظایف شورای نگهبان، تشخیص مخالفت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با اصول مقدس اسلام است. فقیهان خود را مکلف به اجرای &quot;اصول مقدس اسلام&quot; می&zwnj;دانند و اساساً هدف جمهوری اسلامی را همین قلمداد می&zwnj;کنند. اما شاه قبل از این که چنین نهادی به وجود بیاید می&zwnj;گوید:</div> <div dir="RTL">&quot;آنچه امروز در ایران انجام می&zwnj;شود <b>صریحاً مخالف اصول مقدس اسلام است</b>...آرزومندم که این اشخاص هر چه زودتر متوجه خطاهای خود بشوند و به راه راست بازگردند و دریابند که <b>انقلاب امروز ایران در راه خدا و قرآن نیست</b>، بلکه در خدمت بدکاران و بداندیشان است. آنها به روشنی می&zwnj;بینند که اکنون همه&zwnj;ی آشوبگران حرفه&zwnj;ای مخالفین دیانت و اسلام به اردوی آنان پیوسته اند&quot;[۱۶].</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>دهم - حمایت روحانیت حقیقی از شاه</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شاه مدعی است که روحانیت همیشه پشتیبان حکومت او بوده است. فقط تعداد اندکی روحانی دسته دوم مخالف او بوده&zwnj;اند. به عنوان نمونه می&zwnj;گوید:</div> <div dir="RTL">&quot;هنگامی که در بهار ۱۳۵۷ برای زیارت مرقد امام هشتم شیعیان به مشهد رفتم، جمعی کثیر از روحانیون وفاداری و پشتیبانی خود را نسبت به من ابراز داشتند و در این شهر مقدس با استقبالی عظیم روبرو شدم&quot;[۱۷].</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>یازدهم - روحانیت حاکم، روحانیت درجه دوم است</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شاه روحانیتی که پس از انقلاب زمامداری سیاسی را در دست گرفت، روحانیت درجه دوم و فاجعه آفرین به شمار می&zwnj;آورد:</div> <div dir="RTL">&quot;میان رهبران جامعه&zwnj;ی تشیع، اتحاد نظر وجود ندارد. کسانی که به نام جامعه&zwnj;ی روحانیت بر ایران حکم می&zwnj;رانند، اقلیتی کوچکتر از روحانیون متعصب و درجه دوم بیش نیستند که به کلی از آرمانها و تعالیم مقدس اسلام به دورند...ارعاب و وحشت و تفتیش عقاید و آرأ مانع آن شد که مراجع روحانی علناً در مورد فجایعی که به نام اسلام صورت می&zwnj;گیرد اظهار نظر و قضاوت کنند&quot;[۱۸].</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>دوازدهم - دل نگران اصول و تعالیم دین مقدس اسلام</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به گفته&zwnj;ی شاه، اعمال آیت الله خمینی زیان آور و مخالف صریح اصول و تعالیم دین مقدس اسلام است:</div> <div dir="RTL">&quot;ورشکستگی کامل و خونین &quot;آن شخص&quot; ممکن است برای دین اسلام به طور کلی، به خصوص مذهب شیعه زیانها و مخاطرات بسیار در پی داشته باشد. ویرانی یک کشور توانای اسلامی که ضامن صلح و امنیت خاورمیانه بود، چگونه می&zwnj;تواند برای دنیای اسلام زیان آور نباشد؟ افکار مالیخولیایی دیکتاتوری خمینی که به یاری تنی چند از همدستانش اکنون بر ایران حکومت می&zwnj;کنند <b>کاملاً و صریحاً مخالف اصول و تعالیم دین مقدس اسلام است</b>&quot;[۱۹].</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>سیزدهم - مارکسیستهای اسلامی</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شاه در اواخر دهه&zwnj;ی چهل و پنجاه عنوان &quot;مارکسیستهای اسلامی&quot; را برای مخالفان خود - خصوصاً گروه&zwnj;های چریکی - برگزیده بود. در اینجا آغاز آنها را به حرکت اعتراضی خرداد ۱۳۴۲ باز گردانده و می&zwnj;گوید که این برساخته&zwnj;ی التقاطی طی ده سال بعدی درست شد ، رشد کرد و در نهایت با انقلاب ۵۷ بر کشور مسلط شد. می&zwnj;گوید:</div> <div dir="RTL">&quot;در ده سال متعاقب این حوادث بود که &quot;مارکسیسم اسلامی&quot; در ایران پدیدار شد. برای هر مسلمان معتقد این ترکیب غیر قابل تصور است زیرا مارکسیسم مکتبی است مبتنی بر مادی گرایی مطلق و نفی و انکار وجود پروردگار و دین را &quot;افیون و مخدر ملتها&quot; می&zwnj;خواند. خوشبختانه در میان روحانیون فقط آشوبگران و متفکران مالخولیایی یافت نمی&zwnj;شود، بسیارند آنهایی که جداً و صمیمانه به <b>رسالت معنوی و روحانی و اخلاقی خود در اعتلای انسان&zwnj;ها </b>، عمل می&zwnj;کنند. اما این گروه نتوانستند مانع فعالیت مارکسیستهای اسلامی بشوند که تصور می&zwnj;کنند می&zwnj;توان میان کمونیسم و اسلام تلفیق و تألیفی به عمل آورد...چگونه می&zwnj;توان بر اندیشه&zwnj;های مالیخولیایی و عوام فریبانه&zwnj;ی کسانی که می&zwnj;خواهند کمونیسم را با اسلام تلفیق کنند و <b>سخنان پیامبر خدا</b> را هم تراز نوشته&zwnj;های ضد دیانت قرار می&zwnj;دهند، صحه نهاد&quot;[۲۰].</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در این که سازمان مجاهدین خلق ایدئولوژی ای برساخته بود که در همدلانه&zwnj;ترین شکل می&zwnj;توان آن را &quot;خوانش مارکسیستی اسلام&quot; نام نهاد، شک و تردیدی وجود ندارد. آن زمینه&zwnj;ها در نهایت به تغییر ایدئولوژی سازمان و ترور جمعی از همرزمان مسلمان سازمان منتهی شد. گفتمان چپ، گفتمان مسلط بود و نواندیشان دینی آن دوره - عموما - تفسیر/روایت&zwnj;هایی چپ از اسلام عرضه می&zwnj;داشتند. اما دو خطا در سخن شاه وجود ندارد، نه همه&zwnj;ی مخالفان او را می&zwnj;توان &quot;مارکسیستهای اسلامی&quot; قلمداد کرد، نه آیت الله خمینی و طرفدارانش کمترین نظر مثبتی به کمونیسم داشتند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شاه باز در این مورد می&zwnj;گوید:</div> <div dir="RTL">&quot;برای من که عمیقاً خداپرست و متدین هستم، حتی تصور تلفیق میان معنویت مذهبی و مادی گرایی مطلق مارکسیسم میسر نیست. مارکسیسم اسلامی چیزی نیست جز جمع اضداد. مگر نه این است که لنین و پیش از او مارکس کذهب را افیون توده&zwnj;ها می&zwnj;خواندند...چه طور می&zwnj;توان قبول کرد که انقلابی هم از مرام اشتراکی الهام بگیرد و هم از دیانت مقدس اسلام که مادی گری را به هر شکل و هر نوع و هر صورت محکوم می&zwnj;کند؟ چطور می&zwnj;توان آیات مقدس قرآن و سخنان پیامبر اسلام را با نوشته&zwnj;های متفکرینی که هدفشان مبارزه&zwnj;ی با دین و اشاعه&zwnj;ی مادی گری بوده است در یک سطح قرار داد&quot;[۲۱].</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>چهاردهم - اسلام ضامن رعایت حقوق زنان</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اسلام قرن&zwnj;ها پیش از کشورهای پیشرفته حقوق زنان را به رسمیت شناخت و حقوق زیادی برای زنان قائل شد. اجباری کردن چادر نیز عملی نارواست، باید زنان در پوشش آزاد باشند و اگر زنانی مایل به چادر بر سر نهادن بودند، آزاد باشند:</div> <div dir="RTL">&quot;اسلام و قرآن، برخلاف آنچه غاصبان کنونی حکومت و قدرت در ایران تصور و عمل می&zwnj;کنند، مخالف احترام و رعایت حقوق زنان نیست. حقوق زن در اسلام، به مراتب بیش از آن است که غالباً تصور می&zwnj;شود. از جمله&zwnj;ی این حقوق مسلم، یکی استقلال کامل مالی و حق اداره&zwnj;ی ثروت و دارایی شخصی است که تا این اواخر در بسیاری از ممالک مترقی اروپایی به طور کامل وجود نداشت. ما با الهام از فرهنگ و تمدن کهن ایرانی که برای زنان مقامی والا قائل شده و با الهام از فلسفه و معنویت اسلام، عقیده داشتیم که باید در جامعه&zwnj;ی نوین ایران برای زنان ایرانی سهم و مقامی فراخور تعداد و امکانات آنان به وجود آورد، و به این راه رفتیم...دین مقدس اسلام نیز مخالفتی با حقوق سیاسی و اجتماعی ندارد...اکنون بار دیگر چادر در ایران عملاً اجباری به خواهران و مادران ما تحمیل شده...اگر بعضی از زنان، خود آزادانه بخواهند چادر به سر کننند، امری طبیعی است و من هرگز مخالف آن نبوده&zwnj;ام&quot;[۲۲].</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>پانزدهم - اسلام، دین عدالت و انصاف و رحمت و مروت و معنویت</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">آن چه آیت الله خمینی و دیگر فقیهان در ایران به اجرا نهاده اند، &quot;اسلام واقعی&quot; نیست. شاه تفاوت اسلام حقیقی و اسلام آیت الله خمینی را به شرح زیر بازگو کرده است:</div> <div dir="RTL">&quot;<b>اسلام، دین عدالت و انصاف و رحمت و مروت است</b>. در حکومت اسلامی امروز ایران، نه از عدالت نشانی است، نه از انصاف و نه از عفو و رحمت. هرچه هست نفرت و انتقام و کشتار است که <b>هیچ ارتباطی با معنویت دین اسلام ندارد</b>. نظام امروزی ایران صریحاً خلاف شرع مقدس و مخالف اسلام است. هم چنان که دوران تفتیش افکار و عقاید، به زیان مذهب کاتولیک تمام شد، متأسفانه این خشونتها و جنایتها نیز ممکن است به زیان اسلام باشد. من تردید ندارم که اسلام واقعی ، احترام به تعالیم مقدس دین حنیف است، نه خشونت و تعصب و بی اعتنایی به عدالت. آیا سلب آزادی و حقوق زنان و تجدید تعدد زوجات را می&zwnj;توان مواففق روح اسلام دانست؟ برعکس، آزادی زنان و برابری حقوق آنان با مردان و حرمت به شئون اجتماعی و انسانی آنان است که با <b>اصول واقعی اس

اکبر گنجی − شاه هرچه که بود، اسلام ستیز نبود. او خود را فردی به شدت متدین قلمداد می‌کرد. اما تدین به معنایی که خود می‌فهمید و قبول داشت. او یک "سلطان خودکامه‌ی سکولار" بود، یعنی مطابق میل خودسرانه‌اش حکومت می‌کرد. رضاشاه و محمد رضاشاه پهلوی، سلاطین مسلمان سکولار دیکتاتور بودند، آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای، سلاطین مسلمان مدعی حکومت دینی بودند. "سلطانیسم" هر چهار تن، نشان دهنده‌ی این بود و هست که استبداد ۹۳ سال اخیر ایران، ریشه‌های بس عمیقی داشته که به راحتی نمی‌تواند به یک عامل فروکاسته شود.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • آریا محمودی

  رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی خدایان ایران زمین بودند و مردم نادان ایران قدر آنان را ندانستند. هیچ شاهی در تاریخ ایران با این دو برابری نمی کند، که ایران را از گند و کثافات زمان قاجار بیرون کشیدند وبسوی رشد و پیشرفت و آزادی پیش بردند ...

 • کاربر مهمان

  خدا داريوش همايون را با آن مقاله در روزنامه اطلاعات بيامزرد که نوشته بود اتحاد ارتجاع سياه (آخوند) و سرخ (حزب توده )است که قصه همچنان ادامه دارد...

 • کاربر مهمان

  ريشه همه بدبختيها همان آخوندها وترويج خرافات و ترساندن مردم از جهنم توسط آنها بوده . همواره اينها در دربار پادشاهان نفوذ داشته اند . فقط زمان رضا شاه با وجود تظاهر به اسلام آخوندها از حکومت بدور نگداشته شدند. ولي پسرش سپاه دين درست کردو شهرهاي مذهبي را توسعه داد که همان ملاهاي حقوق بگير بوي پشت کردند . و بعد از انقلاب تصميم گرفتند در خلا شاه، خودشان خليفه شوند.....

 • Anonymous

  مقاله ی این آخوند معصونی مقاله ی بسیار خوبی ست. بخوانید. کلی افشا کرده است!

 • یک مسلمان عاجز

  متاسفانه اسلام ضایع شد. بدبختانه ما دیگر نمی توانیم حرفی بزنیم چرا که رسوای زمانه ایم. روحانیون ما را بیچاره کردند. روحانیت ما را خلع سلح کرده.

 • از کرمان

  اسلام از کی یک بیماری شده؟ شاید اسلام یکی بیماری کشف شده در این سی سال باشد. در حالیکه بیماری از زمانی بیماری اعلام می شود که کشف می شود اما شاید قرنها بگذرد تا یک بیماری کسف شود. همچنانکه پاستور میکروب و ویروس را کشف کرد در صورتیکه این میکروب و این ویروسها از قدیم بوده اند. در هر حال اسلام هزار و چهارصو و اندی سال است که بیماری ست. ولی دستگاه روحانیت و خمینی و خصوصا خامنه ای این بیماری پنهان را لو دادند. لو!! چنانکه دشمنی امام حسین با قوم ایرانی نیز لو رفته! سخنان این روحانی سخنان جالبی ست بخوانید: http://www.mihan.net/archives/96/mihan-96-16.htm

 • کاربر مهمان

  گنجی بنویس و برو توی عمق ماجرا!

 • کاربر مهمان

  ما فکر می کردیم بچه هایی که امروز بدنیا می آیند اصل و اساس این دین را بدور میریزند اما اینک همان فرداست! گویا روحانیت خودش با دست خودش هم خودش را نابود کرده و هم دین و ایمانی را که تعزیه گردانش بوده و هست! نه؟؟؟

 • مهمان

  خاک بر سر روحایت و بازوی سرکوبش سپاه و بسیج که کار دین و ایمان را بدین درجه از سفله گی و پستی رسانده اند. بخورید که سزاوارید. گویی شما را خواب و رخوت چنان در آغوش گرفته است که غلغل دیگ بخار را نمی شنوید.

 • هفت نسل از اخوند اما رها شده

  <p>عجب کامنتهایی ببین در آینه جام٬ نقشبندی غیب که کس بیاد ندارد چنین عجب زمنی روحانیت با دست خودش و بازوی سرکوبش آتش به خرمن دین زد و آن اویل فکر می کرد که گرم است و حالا می بیند که می سوزد!! من پیشنهاد می کنم که این نظرات را و کل این مقله را با نظرات کپی کنید و برای طلبه ها بفرستید. باشد که از فردای خود بیمناک شوند و سر از میان مپوستین بیرون آورند و مثل آن طلبه که عاقبت بخیر شد مهدی خلیجی را می گویم٬ بروند دنبال کارشان. و هم بفرستید به هر کس اینترنت دارد و فیلتر شکن ندارد و هم فاکس بزنید بدوستانتان در هر کجا که پارسی می خوانند. و البته بیت .... رهبری را هم فراموش نکنید.</p>

 • کاربر مهمان

  ممنون از گنجی و از زمانه که این امکان را بوجود آوردند

 • کاربر مهمان

  این نظرات خطرناک و ضد دین است. دین اسلام اشکال زیاد دارد ولی به این بدی که بضی نظرات بیان می کنند نیست. اسلام باید رفورم شود. باید رفورمش کرد. خودش که رفورم نمی شود. من با آن عاجر مسلمان موافقم

 • یک طلبه از قم

  این کامنتها بدبختی بزرگی ست که فردا دامن روحانیت را خواهد گرفت. بنده معتقدم که رفورم و رفرادم برای اصلاح دین از ضروریات حیاتی و زندگی ساز است برای هر چیز و دین از آن مبرا نیست. تشیع و روحانیت برای تداوم حیات امروز بیشتر از هر روز دیگر محتاج ساختارشکنی ست تا روح دین حفظ شود. انتقاد از دین باید تا حتا خود قرآن و اهل بیت پیش رود. وگر نه با تبعاتی که از انقلاب اسلامی در ایران پیش آمد اگر رفورمی همه جانبه انجام نشود بکلی شیرازه ی تشیع بر هم خورده و بنیان و بیاد آن فرو خواهد پاشید. چند مسئله برای بیرون رفتن از تخریب کامل تشیع لازم است. ۱= حل مسئله حجاب ۲= حل مسئله ارتداد ۳= آزادی کامل در انتخاب دین و ایمان ۴= آزادی خورد و خوراک و نوشیدن هر نوشیدنی و هر خوردنی. (چرا که این پزشک است که می تواند بگوید چه بنوشید و چه بخورید و نه یک دین) اگر این مسائل در حوزه دین حل و فصل نشود٬ در هر حال در حوزه اجتماع و با یک نیروی درهم کوبنده و تخریبگر و ضد اسلامی و ضد تشیع حل و فصل خواهد شد. اما فرق امکان و بروز آن رفراندوم و رفورم و این تخریب در این است که با رفراندوم این جایجایی سلامت الباقی مانده از دین و ترکیبات دینی را در جامعه تضمین خواهد کرد. در حالیکه اگر دست کم این چهار مسئله حل نشود تمامی ارکان این دین و خیمه اش نابود خواهد شد. خیر پیش نیست٬ خیر را پیش آوریم. خوب است آقای سروش پاسخی بر این نوشته بدهند.

 • کاربر مهمان

  <p>*** اکبر گنجی ****در صدد تطهیر شاهی بر آمده که خور غربیها از وی به عنوان سمبل دیکتاتوری و خشونت یاد میکنند.</p>

 • کاربر

  با شلام و عرض ادب ملاحظاتی که در پی این مقاله امده بسیار جالب هستند چه هریک از انها ممکن است توسط یکنفر نوشته شده باشد اما زبان خاموش و گویای هزاران و هزاران نفر است. بنده حتی رغبت خواندن خود مقاله را نداشته ام اما دیدگاهان ارایه شده مرا واداشت تا بخوانم و بنویسم. همانطور که خیلی ها نوشته اند و سخن سرداده اند این دین مبین خودش تیشه بر ریشه خود زد و کاری که در سی سال اخیر اتفاق افتاد ماهیت انرا از یک بیماری لاعلاج و پنهان به یک بیماری لاعلاج اما عیان تفییز داد و این تغییر ماهیت یک قدم بسیار بزرگ در راه اصلاح یا نابودی انست. این دین همچون مسیحیت احتیاچ به اعتراض دارد و این اعتراض همین الان که ما هستیم دارد اتفاق می افتد و سر انجام اشتقاق و انشعاب دیگری حاصل خواهد شد. اما اینبار اسلام بازهم به شکلی خودرا بزک خواهد کرد تا شاید ما شیفته اش شویم و انرا دوباره بپذیریم. یک دلیل بزرگ ماندن اسلام هم دین زدگی ما ایرانیهاست. ما دین زده هستیم اما دیانت نداریم. فرق بین دین زدگی و داشتن دیانت هم خیلی پر واضح است. همان چیزهایی که امروز در ایران اتفاق می افتد مبین این دین زدگی است از دروغ و تقیه گرفته تا حفظ نظام پوسیده اسلام به هر قیمت ممکن. این رهبر کنونی بیشرین خدمت را به حرکت مردم ایران برای گرایش به سوی عقل و فراعقل کرده است. همه باید از وی ممنون باشیم. اما به خاطر جنایاتی که در قبال ایران انجام داده است بایستی محاکمه شود. در روزهای اول انقلاب هم عده ای بودند که می گفتند روزی خواهد رسید که از هر درختی در خیابانها یک اخوند اویزان باشد و ان روز دارد نزدیک میشود. ان نفرت و دشمنی که رهبر ان ایران بر بالای متبر از ان یاد میکردند حالا دارد دامن چوپان دروغگورا میگیرد. سرانچام این دین دروغین به خوبی پیداست اما ما ایرانیها احتیاج به یک خودنگری و درونکاوی عمیق داریم. سالهاست که با برگرفتن تعدادی ضد ارزش (نه ارزش) خودرا برترین قوم دنیا پنداشته ایم و این خوره دروغین برتری نژادی و خودبرتربینی را به جان خریده ایم. اما اینک این تفکر دارد با افکار کثرت طلبی در عرب می امیزد و به ایران تشته بازتابانیده میشود. مردم ایران هنوز هم راه درازی در پیش دارند اما سرانجام همه در خواهند یافت که هیچ نژادی برتر از دیگری نیست و وقتی ما خودرا برابر با دیگران ببینیم دیگر دست از خودفریبی بر میداریم و با دنیا بر سر یک میز خواهیم نشست. روی دیگر این خودبرتر بینی تحقیر است که متاسفانه ما خیلی از این کالای قلب هم داریم و نیاز به بازبینی هم شدید است. بلی دوستان ما نیاز به خانه تکانی داریم. بایستی خانه دلمان را بکاویم و هر یک از ان اعتقادات و باورهای دروغین را موشکافی کنیم و انچه را زاید و دردسرساز است بیرون بریزیم و به خودمان برگردیم. ما نیاز به یک رفورم و تعیر عمیق داریم چه پشت کله هر یک از ما یک اخوند نشسته است. همان روزیکه به دنیا میاییم یکنفر در گوشمان "الله و اکبر" میگوید و سیم کشی های اولیه مغزمان را بی انکه بدانیم برایمان انجام می دهد. این سیم کشی ها ی اولیه از نظر علم نورولوژی (اعصاب شناسی) خیلی اهمیت دارند چه زدودن انها کار بسیار سختی است. برای همین است که هر روز صبح که در خارج از زادگاهمان از خواب بیدار میشویم به یاد کوچه و پس کوچه های زادگاهمان می افتیم تا سرانجام مشغله های روزمره مارا از ان اقکار واپس گیرد. این دین قلابی هم به همین منوال در اساسی ترین طبقه دهمنان وارد شده است و نیاز به بازبینی و خانه تکانی دارد.

 • کاربر

  در جواب ان اقای طیبه محترمی که از قم نوشته بود: چند مسئله برای بیرون رفتن از تخریب کامل تشیع لازم است. ۱= حل مسئله حجاب ۲= حل مسئله ارتداد ۳= آزادی کامل در انتخاب دین و ایمان ۴= آزادی خورد و خوراک و نوشیدن هر نوشیدنی و هر خوردنی. (چرا که این پزشک است که می تواند بگوید چه بنوشید و چه بخورید و نه یک دین) اگر این مسائل در حوزه دین حل و فصل نشود٬ در هر حال در حوزه اجتماع و با یک نیروی درهم کوبنده و تخریبگر و ضد اسلامی و ضد تشیع حل و فصل خواهد شد. اما فرق امکان و بروز آن رفراندوم و رفورم و این تخریب در این است که با رفراندوم این جایجایی سلامت الباقی مانده از دین و ترکیبات دینی را در جامعه تضمین خواهد کرد. در حالیکه اگر دست کم این چهار مسئله حل نشود تمامی ارکان این دین و خیمه اش نابود خواهد شد. خیر پیش نیست٬ خیر را پیش آوریم. خوب است آقای سروش پاسخی بر این نوشته بدهند. ارسال شده توسط یک طلبه از قم در تاریخ شنبه, 11/22/1390 - 18:10. شما 4 مساله را عنوان کرده اید گرچه ایها مساله نیستند اما بنده از شما می پذیرم که نامش را مساله بگذاریم. اگر همه مسایل این دین مبین در این 4 تا خلاه میشد که دردی نداشتیم. حالا شما بفرمایید : 5. با دوسوراح میان تنه چه باید بگنیم که نصف رساله اقایان مربوط به بول و عایط و استنجاء و استمناء و تبری و طهارت و غسل حیض و نفاس است؟ 6. ایضا با مساله سنگسار و اعدام چه باید کرد؟ با مساله شهادت زن قبول نیست چه کار باید کرد. با زن که به عنوان املاک شخصی مرد است چه کار باید کرد. با نبودن ازادی های فردی چه باید کرد با نماز و روزه اجباری چه باید کرد با زن نصف مرد ارث میبرد چه؟ با نجاست که تا درون روده انسان است تمیز است اما تا بیرون می اید نجی میشود چه باید کرد. با ادرار که تا درون مثانه است طاهر است اما تا بیرون می اید نجس میشود چه.

 • کاربر مهمان

  <p>**** کار دین در ایران تمام است. این دین دیگر نیست که حکومت می کند این سرنیزه است. دین بیست سال است که در دلها و در مغزها و در مساجد مرده است. آنچه به ظاهر مانده است همان چیزی ست که در آدمک مقوایی امام خمینی که همچون عروسکی جلی بر جالیز بود تا پرندگان را بترساند. آدمک خمینی فقط برای ترساندن مردم بود و کاری درخور ستایش. همه ابهت جمهوری اسلامی و اسلام ناب و قرآن و اهل بیت و علی و پیامبر و امام زمان در آن تکه مقوا بود که عکس خمینی را بر آن چسبانده بودند. و حالا آقای گنجی که خود اسلام پناه بوده آمده به ما بگوید که شاه هم اسلام پناه بوده. بلخ اما تو چی! سروش چی!*****مهاجرانی و کدیور چی. آنها که حتا یک نقطه ی سیاه در آن میلیارها ملیاردی که ایران دزدیده اند نه در قرآن می بینند و نه در اسلام و نه نزد خامنه ای و نه شعار مرگ بر اسلام و مرگ بر خامنه ای و نه غزه و نه لبنان و جانم فدای ایران را می بینند. آری ما که می دانستیم همه ی اینها را اما حالا تو هم بدان.</p>

 • کاربر مهمان

  <p>شاه هم به همان اندازه که مسلمان بود احمق هم بود. فرزندش نیز همچنان به اسلام لعنتی جسبیده است. زنده باد لاییسیته. *****</p>

 • کاربر مهمان

  گنجی افشاء کن. آنچه را از این دین و خرافه اش می دانی بگو. امروز در ایران یک حرکت بسیار عمیق در حال بوجود آمدن است. این حرکت مرگی هراسناک را برای اسلام و روحانیت به ارمغان خواهد آورد.

 • کاربر مهمان

  با سلام خدمت گنجی باید هر چه زودتر ایران را نجات داد. تمامی بدبختی ما از اسلام است. و نه از آمریکا و نه از اسراییل. این اسلام سرطان انسانیت امروز و دیروز بوده و هست.

 • Anonymous

  اسلام در تمامی ابعاد خودش ضدیت با آزادی و آزادگی انسانها را دارد. اسلام بخاطر زاده شدنش در سرزمینهای عربی و خصوصا حس زنبارگی و خونخواهی و خونخواری شخص محمد و بعد از او علی و ارث این دوشخصیت خشن برای روحانیون تبدیل به یک مشکل بشری شده است. شاید باید تمامی انسانها برای ریشه کن کردن این شر عظیم با هم متحد شوند.

 • Anonymous

  اسلام همچون بیماریی ریشه دار چنان بنیادهای فکری یک مسلمان را فلج کرده که حتا تمامی کافران ایرانی و روشنفکران چپ و لاییک نیز در چنبره این اختاپس بیماری اسیرند. جالب است دانسته شود که تمامی چپهای ایران حتا یکنفرشان نیز از اسلام و از روحانیون یک انتقاد ساده هم نکرده اند. کافی به سخنان یکی از پیشروان دیروز بابک امیر خسروی نگاهی بیفکنیم و یا به سخنان یک پیشرو امروز فرخ نگهدار نگاهی بکنیم و یا سری بزنیم به کلبه ی پر دود و دم فرهادپور تا بفهمیم که بقال سر کوچه باید پوستش کنده شود چرا که نماینده برژوازیست و باید با او برخورد طبقاتی کرد اما بالای چشم بزرگترین و خشنترین قصاب جهان یعنی امام علی و امام خمینی ابرویی ندید!! این است وضع ما. برای همین هم باید این ضدیت دینی ای را که در بطن جامعه ساخته شده و تبلور یافته و بدون رهبر و پشتیبان نظری و تيوریک است و آینده ای درخشان دارد که روشنفکر را بدنبال خود خواهد کشید ارج نهاد. دین اسلام چنانکه دیگران نیز در پیشنهادات نظریشان بدان پرداخته اند چند خشک و شکننده و خصوصا ضد تمامی فرهنگها و نظام های آزاد جهان است و چنان ضد آزادی بشر که خودبخود ٬ خود را نابود ]واهد کرد. بزبانی دیگر از آنجا که این دین «اکملتو دینکم » است و غره و پرو و یاغی و دشمن تمامی بشریت٬ بنا بر این هیچ احتیاجی بدشمن خارجی ندارد. دشمنش در اندرون خودش است و او را خواهد کشت. به نظر من یکی از دلایلی که خامنه ای ورد زبانش دشمن است همین است که دشمن اندرون خود اسلام است و نه جای دیگر.

 • داوری از یزد

  بدبختانه نه رضا شاه و نه محمدرضا شاه و نه نوه و پسرشان رضا پهلوی هیچکدام ضد دین و ضد تشیع نبودند. بقول نویسنده بالا روحانیت از آنجای شاه تغزیه می کرد حتا مطهری ضد ایرانی نیز اما از بد حادثه شاه هم و رضا شاه هم از آنجای آنها تغذیه می کرد. متاسفانه رضا شاه کاریکاتور آتاتورک بود. وگر نه که او می توانست دوکار عمده در ایران بکند و نکرد. یکی واقعا و حقیقتا برگرداندن خط و تصحیح زبان پارسی بود که نکرد و دیگری ریشه کن کردن روحانیت خواخوار بود که باز هم نکرد. این کار نکرده ی او زیانها ی عظیمی بر ارکان نظام اجتماعی ایران زده و هنوز هم می زند. آری ایکاش رضا شاه و فرزندش ضد تشیع بودند آنها بسیار هم دیندار و خرافاتی بودند.

 • رهام شکیبا از تهران

  <p>متاسفانه تاکنون در ایران ما یک نفر و حتا یک نفر نتوانسته از سد مذهب گذر کند. شما فکرش را بکنید هر کس هم خواسته از این مذهب خشن و ضد بشر گذر کند بازهم از ترس بدان پناه برده. ما حتا یک نفر بتراند راسل نداریم٬ یک نیمچه ولتر نداریم. شما توجه کنید که مثلا وقتی بابا می خواهد از اسلام بیرون رود دوباره یک مذهب جدید درست می کند٬ وقتی بهاء الله می خواهد از این دین آدمکشی بیرون رود دوباره خودش یک مذهب جدید درست می کند. شما سروش را نگاه کنید٬ شما حتا یک آدم درست و حسابی که با استدلال بگوید بابا این امام علی یک آدمکش است با تمامی مختصات و مشخصات یک آدمکش. در تمامی طول حیات اسلام حتا یک متفکر پیدا اسلامی پیدا نشده که از خودش بپرسد آیا کاری پیامبر در آن کلان سالی مبنی بر نزدیکی با عایشه انسانی و پیامبر گونه بوده یا نه. حتما کسانی خواهند گفت که در آن عهد و عصر جامعه اینچنین بوده!! باشد! اما پس پیغمبری این بابا چه می شود. شماها که حلالش را حلا ل و حرامش را حرام الی یوم القیامه می دانید. هان؟؟؟&zwnj; ***** آخر اینکه دیگر مثل روز روشن است که این اسلام دین بکش بکش است! چرا کسی مثل سروش هم که از اندرون این دین آگاهی دارد هیچ نمی گوید!!! هان چرا!!! ******</p>

 • کاربر مهمان

  نویسنده بی آنکه خود بداند و یا بخواهد نشان می دهد که بدبختی بزرگ ملت ایران اسلام و بدتر از آن تشیع است. تشیعی که گرو های چپ ایرانی نیز با عشق ورزیدند و هرگز منتوجه نشدند که هماوردی بزرگ ایران و ایرانیت با اسلام است. همچنانکه هماوردی بزرگ انسانیت همین امروز و خصوصا فردا و یا فرداهای دور اسلام است. اسلام یا موفق می شود انسانیت امروز را نابود کند و خود بجایش بنشیند و بعد هم خود کشی کند و یا انسانیت موفق می شود تا اسلام را نابود کند. اسلام واقعا سرطان روح بشریت امروز است.

 • رهام شکیبا از تهران

  <p>در تایید نظر نویسنده ی بالا که گفته است یا اسلام بشریت و انسانیت را نابود می کند و یا خودش باید نابود شود. این نظری بسیار ارززنده و قابل تحمل است. اسلام در فرآیند خود &laquo; دیگری &raquo; را مجبور خواهد کرد تا او را ٬ اسلام را نابود کند. این قهر حتمی و صددرصد تاریخی ست. متاسفانه غربیها متوجه شر و شریت مطلق اسلام نیستند. *****این اصلا و ابدا توهینی به اسلام نیست چرا که تمامی فیلسوفان مسلمان و تمامی امامان و تمامی متفکرین اسلامی و آیت الله ها و آخوندها و متشرعین این شر را بنام خیر جلوه می دهند و آنرا با تعایفی که دادم مبنی بر ضدیت با بشر و همگرایی با مسلمانان هر صبح و هر وقت بیوقت و شام ذکر می کنند و انرا از سجیای بزرگ اسلام می دانند. یادتان باشد که علی از خشنترین رهبران جهان است که بندرت کسی به پایش می رسد. هر مسلمان باید بتواند و دست کم در وجودش این تنفر را نسبت به غیر مسلمان داشته باشد که در موقع لازم او را بکشد. این حتا در مهربانترین و &laquo;ادم خوبترین&raquo; مسلمان جزو ترکیبات وجودش است. هر کس که منکر این است از پدر بزرگ و مادر بزرگ پارسایش و موحدش و مومنش و خوبش بپرسد. اسلام هزار و چهار و اندی ست که می کشد و هنوز و تا ابد تشنه ی خون است. اسلام تمدنهای ندرن را مجبور خواهد کرد تا نابودش کنند. و این کار انجام خواهد شد. چرا که در غیر این صورت این اسلام است که همه را نابود خواهد کرد. و بقول نویسند خودش نیز در سرانجامش خودکشی خواهد کرد. و پایان جهان خواهد بود. بنا بر این یادتان باشد که اسلام اگر تا کنون جهان را نابود نکرده نتوانسته٬ اگر توانسته بود نابود کرده بود. چنانکه تمدنهای ایران و هند و مصر و... را نابود کرد. بر ایرانیان واجب است تا روشن شوند و یکدیگر را روشن کنند.</p>

 • کاربر نادر

  باسلام . ایراندوست عزیز یک عمر است سعی میکنم دولا بشوم ! نمیشود که نمیشود ! احتمالا مشکل از قامت نا راست ماست . به دوستان همیشه در رکعت وسجود بفرمائید که مارا هم از دعای خیر فراموش نکنند !.

 • ایراندوست

  گویا قحطی موضوع برای نوشتن در فضای مجازی بوجود آمده، محمد رضا پهلوی، شاه ملتی با ۹۰% شیعه بوده و عاقلانه هم نیست که خود را جدای این واقیعت ببینید یا بپندارد،اگر در زمان قدرت او ماسون‌ها و بهاییان مراکز اصلی‌ قدرت را در دولت و بخش خصوصی دردست داشتند، التزام او به دو دست بریده ابوالفضل، یکی‌ از ارکان ابتدائی، تعلق دینی- فرهنگی‌ شاهی‌ به ملتش است و گرنه جز این ، جای سوال و تعجب است.هیچ پادشاهی، خواهان شاهی‌ کردن برای مردمی مفلوک و زبون را آرزو ندارد، شاه ایران هم بدلیل اقامت در اروپا در زمان جوانی‌ و به امید داشتن نامی‌ خوش در تاریخ، شاهی‌ سکولار و مدرن‌گرا بوده ولی بدلیل ضعف فکری،ناتوانی عملی و وابستگی بیش از حد به خارجیان، در اهداف خود، موفق نبود. اگر بر فرض محال، من بی‌دین و کافر هم در سیاست ایران، نقشی‌ داشته باشم، عقل و منطق حکم میکند که ۲ رکعت نماز را در مرقد مطهر امام رضا، حضرت معصومه و شیراز....و چند امام زاده در کوه و جنگل ایران اقامه و دولا راست شوم. محتاج دعا

 • کار بر مهمان

  در این هنگامه بد بختی مردم ایران این نوع حرف ها یعنی به انحراف کشاندن افکار مردم که توهینی نابخشودنی است

 • افشین

  آقای گنجی در مورد بخش آخر مقاله باید پرسید احمدی نژاد حلقه نورانی معروفش را از کدام منبع الهام گرفته و اطرافیان آقای رهبر به سفارش خود وی مقام رهبر را تا خدا بودن رسانده اند از همه اینها گذشته مذهبی بودن یا نبودن دیکتاتورها هچ امتیاز مثبت یا منفی برای آنها نیست مهم نتیجه عمل است و این امر کاملا نسبی است چون خارج از عالم رویا خوب یا بد مطلق نداریم . پس نتیجه این مقاله چیست ؟

 • کاربر مهمان

  جناب گنجی پرت از محمد رضا شاه خودش بود اگر این شاه نگون بخت فردوسی را به مردم شناسانده بود اگر کورش را بیاد مردم داده بود اگر بجای بارگاه رضا و شاه چراغ سایرین بارگاه گورش را یافته بود آیا این سرنوشت او بود شاه در دات ادم خوبی بود و بهترین مسلمان ممکن اما خریت او حدی نداشت ان هم از انسانی که در سویس درس خوانده با زبانهای انگلیس و فرانسه کتاب خوانده شاید مشکل اساسی شاه این بود که کتاب خوان نبود این کار او با باز گذاشتن دست ملا روزی خود و ایران را تیره کرد هرچند گویند که قبرش نورانی هست وقتی در اوج غروز بود کورش بود وقتی در گرفتار بود عاجز و بدبخت با تشکر از رادیو زمانه

 • حسین

  به نظر من رؤیاهای شاه را نمی توان دستکم گرفت . رؤیاهای رهبران ، تاریخی به قدمت بشر دارد . نمونه ی آشنایش برای مسلمانان رؤیای فرعون مصر در زمان یوسف پیامبر است که در قرآن آمده است . تبیین و توضیح مکانیسم دست یافتن رییس یک جامعه به رؤیاهای بزرگ هم پیچیده است . اجمالآ ناشی از ملتقای او در تلاقی اطلاعات و اخبار و تحلیل هاست که در ناخودآگاهش بازنمود می یابد . یونگ درباره ی خواب رهبران بزرگ پاراگرافهایی را آورده است قابل تامل .

 • Anonymous

  بدبختی شاه هم بدبختی ایران بود! اسلام!!

 • کاربر مهمان

  راه رهایی ایران بریدن از اسلام است و گرویدن به ایران.

 • کاربر مهمان

  <p>در زمان شاه آخوندی بود بنام برجستانی این آخوند ... به ما که بچه بودیم می گفت که باید روز صد بار بگوییم خدا پهلوی را لعنت کند تا در امتحان قبول شویم. و اما این تنها آخوند نبود که چنین ****می زد. کلیت روحانیت هم از آنجای شاه و دربار می خوردند و هم در خفا بر پهلوی لعنت می فرستادند. اما حالا بیآنکه کسی به آنها فرمان بدهد روز میلیاردها رحمت به قبر شاهان پهلوی و کوروش می فرستند و تمامی***** را بسوی قبور متبرکه روانه می کنند. و این موهبت بزرگی ست. زنده باد ملت بیدار شده ایران.**** بر اسلام و تشیع از هر نوع آن. *****</p>

 • کاربر مهمان

  <p>بزرگترین نعمت ایران رسیدن اسلام و تشیع بقدرت بود. خود تخریبی اسلام و خود تخریبی روحانیت کاری پانصد ساله بود بدست ما که او خود بدست خود در بیست سال انجام داد. ثمره این کار سترگ را ما اینک در این کامنت ها می بینیم. حتا اگر هممیهنانی طبق عادت بدخیم محافظه کاری جرات نمایش مرگ اسلام و تشیع را در بطن خود نداشته باشند.****</p>

 • ایران بدون اسلام

  <p>تا اسلام بکل در ایران نابود نشود هیچ وقت به ازادی نخواهند رسید حتی باید تمام مضاهر اسلام را در ایران نابود کرد باید در ایران اسلام را غیر قانونی اعلام کرد آخوند را غیر قانونی اعلام کرد انها که حالا میگویند پس تکلیف دین یک امر شخصی است چیست باید گفت نه دینی که سراسر تنفر و خونریزی را از غیر هم دین خود تبلیغ میکند نه دینی که زن را فقط از کمر به پایین میبیند **** هیچ وقت ازادی را تحمل نخواهند کرد وقتی شما حکمت مرگ است اگر از اسلام خارج شویی خب شما ازادی را چطور با این دین یا در کنار این دین زیستن بدست میآورید من هم میگویم یا اسلام دنیا را نابود خواهد کرد یا دنیا باید اسلام را نابود بکند غیر از این راهی دیگر نمانده است پس دنیا باید هرچه زودتر دست بکار بشود میبینیم که اسلامگرایان به اروپا و امریکا هم امدند و انجا را هم میخواهند بگند بکشانند و قوانین حجاب و شریعت را براه انداختند یک نگاه به انگلستان بیندازید به مسجدها که هر روز بیشتر و بیشتر میشوند در اروپا و امریکا نگاهی بیندازید خاور میانه را به نابودی کشاندند حالا نوبت به دیگر جاهای دنیا رسیده است</p>

 • کاربر مهمان

  آقای گنجی زدی تو خال، حکومت فعلی میوه ی استبداد شاه هست. البته ناگفته نماند که در دوره ی جنگ سرد آمریکا و انگلستان برای مقابله با نفوذ کمونیست ها تبلیغات زیادی روی مذهب کردند.

 • مهمان نا خوانده

  آنکسی که به رادیو زمانه و به نوید هشدار داده بی آنکه متوجه شده باشد تامی نوشته های کامنتی را تایید کرده است. اما فقط او یک مسيه را متوجه نیست و آن اینکه کار دین در ایران تمام است. فقط بالید بخاکش سپرد. اینرا آقای گنجی هم فهمیده.

 • کاربر مهمان

  دوستان کامنت های بالا نشان از عمق فاجعه ای ست که ایران را درنوردیده و نمی توان ناامید بود. چرا که از این پست تر نمی شود رفت بنا بر این پایان شب سیه سفید است و بزودی کار این حکومت خشن و خرافاتی به پایان خواهد رسید.

 • نوید رازقی

  خب منم میگم تو مشکوکی آقای که من را مشکوک دانستی اتهام زدن که کار سختی نیست.

 • کاربر مهمان

  رادیو زمانه عزیز من فکر میکنم کامنتی که به نام نوید رازقی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران است کمی مشکوک است. هر کسی میداند که نفی واضح اسلام در ایران میتواند به بهای جانش تمام شود و هیچکس چنین کامنتی را با نام و مشخصات نمیگذارد مگر انکه یکی برای دیگری بگذارد که بر بادش دهد. البته اگر جناب رزاقی ساکن ایران نیستند و یا هستند و از جانشان سیر شده اند داستان فرق میکند

 • نوید رازقی

  از همه دوستانی که کامنت گذاشته اند بسیار از صمیم قلب ممنون هستم چون که قوت قلب گرفتم با همه بیش از نود درصد اشتراک نظر دارم و باید بگویم تا حدی امیدوار شدم. بد جوری تو این جامعه دین زده و با این مردم دینخو ایران آدم احساس ناامیدی و افسردگی بهش دست می دهد. وقتی این همه کامنت هم نظر با خودم دیدم خیلی خوشحال شدم از همگی دوستان بالا که کامنت گذاشته اند صمیمانه متشکرم. امیدوارم تعدادشان این نوع کامنت ها بیشتر شود یا حق زنده باشید. نوید رازقی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران

 • کاربر مهمان

  در زمان خاندان پهلوی خواسته یا نخواسته ضربات شدیدی به هویت و وحدت ملی ایران زده شد مانند: تغییر نام دوگانه ایران/پرشیا به نام ایران و نزول شان نام فارس/پارس در حد یک زبان و یا قومیت با وجودی هیچ گاه قوم فارس در ایران نبوده بلکه سرزمین فارس مطرح بوده! در زمان ایشان حجم وسعی از تحریف شاهنامه صورت گرفت که نتیجه آن تصویر ناخوشاید فردوسی بود! اصرار به فارس نمایی کذایی و تغییر نام هویت مکان های مناطق ایران و ایجاد سوء تفاهم میان مردم گویش ها و زبان های ایران. سره گرایی و گسترش کلمات من درآوردی و جعلی و تهی کردن زبان فارسی کتابییا همان فارسی دری نوشتاری و کاهش تقش ارتباطی این لهجه به عونان زبان رابط ایرانیان. علی رقم ترکزادی این خواندن بیخودی فارسگرا و ارایایی خودشان را جا زدند و تمامی سوء مدیریت و تبعیض و مظالم این خاندان و وابسگان به حساب اقوام فارسی زبان نوشته شد! و در حالی بیشتر این اقوام فارسی زبان به خصوص در نیمه شرقی در شدیدترین محرومیت ها بودند! پدیده پان بازی مانند پان آریایی و پان ترکیست از نتایج نابخردانه حکومت این خاندان است! تبعیض میان مناطق ایران در پروژه های عمذانی و اقتصادی مشخصا ترجیح نیمه غربی بر شرقی الخصوص تهران و اصفهان و آذربایجان!