حفظ برجام: آلمان برای شرکت‌ها دفتر مشاوره ایران تأسیس کرد

برلین گفته تضمین‌های اعتباری دولت برای صادرات به ایران هنوز در دسترس شرکت‌ها است. پیشتر سفیر آمریکا در آلمان خواهان کاهش فوری فعالیت شرکت‌های آلمانی در ایران شده‌بود.