اعتراض به صدور حکم‌های سنگین برای فعالان دانشجویی در دانشگاه تهران

دانشجویان همزمان با مراسم خاکسپاری امین قانعی‌راد، جامعه‌شناس ایرانی از استادان‌ علوم اجتماعی خواستند تا سکوت در برابر احکام قضائی سنگین علیه فعالان دانشجویی را بشکنند.