خانواده محمد ثلاث درویش زندانی که به قتل سه مامور پلیس متهم است، یکشنبه ۲۷ خرداد برای آخرین ملاقات با او به زندان رجایی شهر رفتند. سایت مجذوبان نور ارگان درویشان گنابادی گزارش کرده است: ثلاث چهارشنبه اعدام خواهد شد. این درویش باردیگر تکرار کرده است که بیگناه است و راننده اتوبوس نبوده است. خانواده این درویش زندانی به همراه تعدادی دیگر از درویشان در اعتراض به این حکم مقابل زندان تحصن کردند. جمعی از کاربران شبکه‌های مجازی نیز در توئیتر به حکم اعدام او اعتراض کردند. وکیل ثلاث هم یک روز قبل در کانال تلگرامی خود نوشت: شاهدان تازه‌ای دارد که حاضرند در دادگاه شهادت بدهند که محمد ثلاث راننده اتوبوسی که ماموران پلیس را زیر گرفت نبوده است اما دستگاه قضایی حاضر به پذیرش درخواست اعاده دادرسی او نیست. به نوشته زینب طاهری ثلاث در بازداشتگاه شکنجه شده، ماموران با پا روی سر او رفته و آنقدر او را کتک زدند که بینایی‌اش را از دست داده است. ثلاث ۳۰ بهمن سال گذشته پس از تحصن درویشان گنابادی مقابل کلانتری خیابان پاسداران بازداشت شد. دستگاه قضایی ایران او را راننده اتوبوسی که سه مامور پلیس را زیر گرفت و کشت، خوانده است اما تا به حال هیچ شاهدی که دیده باشد واقعا ثلاث راننده اتوبوس بوده، در دادگاه حاضر نشده است. ثلاث گفته است که پیش از این واقعه و حمله ماموران پلیس و لباس شخصی به گلستان هفتم، محل سکونت نورعلی تابنده قطب درویشان گنابادی بازداشت شده است. به دنبال این واقعه بیش از ۳۰۰ تن از درویشان گنابادی دستگیر و برخی از آنان به زندان و تبعید محکوم شدند.