سخنرانی انتقادی دمیرتاش، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه از زندان

کاندیدای حزب دموکراتیک خلق‌ها پس از ۲۰ ماه زندان در تلویزیون دولتی ظاهر شد و در سخنرانی انتخاباتی خود از «رژیم سرکوبگر» اردوغان سخن گفت و سیاست‌های اقتصادی آن را مورد انتقاد قرار داد.