دلار در ایران سه نرخی می‌شود

برنامه دلار تک‌نرخی شکست خورد، دولت توان تامین دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان را ندارد و برای همین قرار است اینبار سیاست آزادسازی نرخ دلار را به اجرا بگذارد: خریدار و فروشنده نرخ دلار را تعیین می‌کنند.