مشهدی‌ها نمی‌توانند مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا در جام‌جهانی روسیه را در امکان عمومی تماشا کنند. رضا تقی‌زاده خامسی شهردار مشهد گفته که در این رابطه نمی‌تواند اقدامی انجام دهد چون زمان اندکی تا مسابقه بعدی باقی مانده است. او بدون جزئیات بیشتر گفته که شهرداری برای نمایش مسابقات فوتبال در اماکن عمومی کوتاهی نکرده اما شاید برخی از سازمان‌ها مصلحت دانستند که نمایش بازی‌های فوتبال صورت نگیرد. او گفته که «حتما مصلحتی در پخش نشدن بازی‌های فوتبال در پارک‌های عمومی بوده و شهرداری با مصالح استان و مسئولان هماهنگ است و نمی‌خواهد اقدامی خارج از مدیریت جمعی انجام دهد». تقی‌زاده خامسی در نهایت نمایش فوتبال در اماکن عمومی مشهد را به یک امر تقریبا غیرممکن مشروط کرده است: اگر ایران به فینال بازی‌های جام‌جهانی روسیه برسد، شهرداری مشهد هم حتما برنامه‌هایی برای نمایش بازی فینال در نظر خواهد گرفت. مسابقات فوتبال در اماکن عمومی در تهران و چند شهر دیگر در اماکن عمومی نمایش داده می‌شود اما همچنان مخالفت‌ سازمان‌های مذهبی و نظامی با حضور همزمان زنان و مردان در این اماکن ادامه دارد. علاوه بر این هزینه تماشای مسابقات فوتبال در برخی از اماکن عمومی ۶۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان گزارش شده است. هزینه‌ای که در توان بسیاری نیست.