نمایندگان مجلس با کلیات طرح افزایش سهمیه ایثارگران در کنکور موافقت کردند. به گزارش رسانه‌های داخلی در جلسه علنی صبح سه‌شنبه ۲۹ خرداد مجلس شورای اسلامی اصلاح بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه ششم به بحث گذاشته شد. نمایندگان با ۱۵۱ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر با آن موافقت کردند. بر اساس این طرح برای همسران و فرزندان کسانی که شش ماه داوطلبانه در جبهه حضور یافته باشند، پنج درصد سهمیه اختصاصی در دانشگاه‌های ایران تعلق گرفته و به این ترتیب سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه در مجموع ۳۰ درصد افزایش یافته است.