وکیل‌های حکومتی در خدمت پلیس و قاضی‌ها

وجود یک کانون وکلای مستقل از قوه قضاییه و حاکمیت همیشه خواب حکومت‌های توتالیتر را آشفته می‌کند؛ وکلای مستقلی که بدون اطاعت از سیستم حاکم، وکالت انسان‌های تحت جور حاکمیت را بر عهده بگیرند. به همین دلیل حکومت‌های مستبد همواره در تلاش‌اند تا به لطایف‌الحیل، استقلال کانون‌های وکلا را تحدید و مخدوش کنند. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یکی از مستبد‌ها در دنیای معاصر، اقداماتی را در این خصوص انجام داده است که به مواردی از آن اشاره می‌شود.