مسئولان شهر قم از تبدیل شدن مناطق بیابانی این شهر به کانون تولید گرد و خاک خبر دادند. مهدی صادقی، استاندار قم با بیان این‌که ۴۰۰ هزار هکتار بیابان در قم داریم، گفت: «وضعیت ۱۰۰ هزار هکتار از این بیابان‌ها بحرانی است و به دلیل وسعت زیاد و کمبود اعتبارات، اتفاقات مطلوب هنوز رخ نداده است.» محمدتقی سجادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم پیش از این گفته بود: از وسعت یک میلیون و ۱۲۳ هزارهکتاری این استان، ۴۰۰هزار هکتار در آستانه بیابان شدن، ۱۷۶ هکتار بیابان و ۱۰۵هزار هکتار از مناطق بیابانی به کانون تولید گرد و خاک تبدیل شده است. دریاچه نمک قم نیز در نتیجه کاهش ورودی منابع آبی و همچنین برخی فعالیت‌های انسانی در حوضه آبریز به بیابان‌های خشک و کانون‌های تولید گرد و غبار تبدیل شده است.