اردوغان، مسأله کردها و انتخابات زودهنگام

پس از تصرف عفرین و در آستانه انتخابات زودهنگام ترکیه، ارتش و دولت و حزب در گفتار اردوغان با هم یکی شده و با شخص خود او هم‌ارز قرار گرفته‌اند.