مدیرکل هواشناسی مازندران به رسانه‌های داخلی گفته است که از ابتدای مهر سال گذشته تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۷، کل مساحت استان مازندران متأثر از انواع خشکسالی بوده است. به گفته محمدرضا رضوی افزایش بیش از ۲ درجه‌ای دمای سال ۱۳۹۶ نسبت به نرمال بلندمدت در استان مازندران و ساعات آفتابی در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری موجب ذوب زودهنگام برف و از دست رفتن ذخیره منابع آبی استان شده، در حالی که این برف می‌بایست تا اواخر اردیبهشت سال جاری به تدریج مقدار آب‌های سطحی استان را افزایش می‌داد. مدیرکل هواشناسی مازندران اعلام کرده که در ارتفاعات شهرستان ساری و سرشاخه‌های آبی این حوزه شدیدترین نوع خشکسالی یعنی خشکسالی بسیار شدید و در گستره زیادی از نواحی میان بند شهرستان ساری، نواحی میان بند و بالادست سوادکوه و سوادکوه شمالی، تنکابن، چالوس و بخشی از شهرستان نوشهر و رامسر نیز خشکسالی شدید اتفاق افتاده است.