دادگاه فدرال شیکاگو سعید ولدبیگی تاجر ایرانی ۵۶ ساله را متهم کرده است که با قاچاق لوله‌های آلومنیوم، ورق‌های تیتانیوم و ورق‌های آکرلیک به پیشرفت برنامه موشکی سپاه پاسداران کمک کرده است. ولدبیگی متهم است که در سال ۲۰۱۱ تلاش کرده از طریق بلژیک و مالزی اقلام یاد شده را که در آمریکا تهیه کرده بوده به ایران ارسال کند. این فلزات در صنایع هوافضا هم کاربرد دارند. پرونده این تاجر ایرانی در سال ۲۰۱۶ به جریان افتاد اما بعد از مذتی مسکوت ماند. اکنون با خروج آمریکا از برجام این پرونده یک بار دیگر به جریان افتاده است.