پایان کمک مالی اتحادیه اروپا به یونان

وزیر اقتصاد سابق یونان سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا را «تروریسم اقتصادی» و تحمیل شده بر آتن خوانده بود. رسانه‌های آلمان همزمان با پایان برنامه «نجات یونان» سود آلمان از این برنامه را فاش کردند: ۲,۹ میلیارد یورو