جمع‌بندی کمیسیون امنیت ملی: اروپایی‌ها هنوز تضمینی برای حفظ برجام نداده‌اند

ارائه بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام تحت‌الشعاع جنگ تجاری‌اش با آمریکا قرار گرفته. این اتحادیه تاکنون تنها توانسته در خصوص حضور ۱۰۰ شرکت کوچک در ایران تضمین دهد.