پایان تنها مورد ممنوعیت رانندگی زنان در جهان: زنان عربستان پشت فرمان نشستند

لغو ممنوعیت رانندگی زنان یکی از اصلاحات اجتماعی محمد بن سلمان، ولیعهد جوان سعودی است اما پس از سال‌ها مبارزه فعالان زن در این کشور و به قیمت زندانی‌شدن و سرکوب آنها به دست آمده.