واشنگتن از شورشیان جنوب سوریه حمایت نظامی نمی‌کند

واشنگتن هفته گذشته به دمشق و مسکو درباره حمله به درعا در جنوب غرب سوریه در مرز با اسرائیل و اردن هشدار داده بود اما مخفیانه به شورشیان گفته که دخالت نخواهد کرد.