پیامدهای بحران ارزی ایران در افغانستان: خروج دلار از هرات شتاب می‌گیرد

روزانه دو تا سه میلیون دلار از افغانستان به ایران منتقل می‌شود. رئیس اتحادیه صرافان هرات می‌گوید: در هر ۱۰ هزار دلار یک و نیم میلیون تومان تفاوت قیمت وجود دارد.