خبرنگار روزنامه «گاردین» در ترکیه گزارش داده است که مشارکت در هر دو انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ترکیه بیش از ۸۷ درصد بوده است. مجموعاً ۵۶,۳۹ میلیون شهروند ترکیه‌ای واجد شرایط رأی‌دادن بودند. میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۷,۱۹ درصد و در انتخابات پارلمانی ۸۷,۰۴ گزارش شده. نتایج نخستین آراء شمارش‌شده در انتخابات ریاست‌جمهوری تاکنون رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری را با ۵۶,۷۷ درصد در صدر و محرم اینجه، رقیب اصلی او از حزب جمهوری‌خواه خلق را با ۲۸,۴۷ در رده دوم نشان می‌دهد. تا ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی، ۴۶,۶ درصد آراء در انتخابات ریاست‌جمهوری شمارش شده است.