سه‌شنبه ۵ تیر گروهی از کامیون‌داران استان خراسان رضوی مقابل ساختمان استانداری در مشهد تجمع کردند. گرانی قطعات و لاستیک، اخد کمیسیون‌های اجباری، ناوگان فرسوده و کرایه اندک بار، امکان کسب درآمد کافی برای کامیون‌داران را دشوار کرده و به نارضایتی آنان دامن زده است. یکی از کامیون‌داران معترض در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی از تجمع مقابل استانداری مشهد منتشر شده می‌گوید مسئولان پاسخگو نیستند و کامیونداران را به وزارت خارجه ارجاع داده‌اند. با افتتاح خط ریلی چین – قزاقستان -ایران میزان بار هم کاهش پیدا کرده. حمل بار با ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از تعرفه قانونی یکی از پیامدهای بحران اقتصادی کنونی‌ست. رانندگان می‌گویند گاهی مجبورند یک مسیر را خالی برگردند.