#اعتراضات ــ از میان آن‌ها: درگیری پلیس با معترضان در دومین روز تعطیلی بازار تهران

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که سه‌شنبه پنجم تیر صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید به‌روز شود.