رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که شوری آب در شهرهای خرمشهر و آبادان زندگی مردم را مختل کرده. ساکنان این شهرها برای دریافت آب آشامیدنی می‌بایست ساعت‌ها در صف بایستند. فقر و بیکاری و ریزگردها هم به این بحران دامن زده است. رسانه‌های داخلی هشدار داده‌اند که اگر بحران عمیق‌تر شود، آبادان و خرمشهر غیر قابل سکونت خواهند شد.