ایران و افغانستان بر سر مسأله آب به توافق رسیدند

ایران و افغانستان در مورد حق‌آبه هیرمند و هریرود اختلاف دارند. ایران می‌گوید افغانستان سهم حق‌آبه خود را پرداخت نمی‌کند. اکنون سفیر افغانستان گفته است که سند مشترکی درباره مسئله آب تدوین می‌شود.