نگرانی اعضای شورای امنیت از برنامه موشکی ایران

نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت که ایران قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده و از شورا خواست ایران را به خاطر ارسال سلاح به یمن مجازات و تحریم کند.